A Palé tenim una gran experiència en el disseny, impressió i acabats finals de menus de bars i restaurants.
Sabem molt bé que aquesta mena d’articles han d’aguantar el pas del temps amb un nivell d’usabilitat molt superior a la majoria d’altres objectes impressos que hi ha al mercat, i per tant ens hem fet amb la maquinària i l’experiència necessàries perquè unes cartes de restaurant, bar, terrassa, etc… siguin elegants, útils i sobretot duraderes.
Amb materials de darrera generació com els poliesters imprimibles de diferents gruixos i acabats, amb tècniques de laminat i plastificacions de diferents gruixos i modes d’aplicació, amb diferents tècniques d’enquadernació, grapatge, encolat, etc…
Podem oferir al client unes cartes amb una alta durabilitat i que no li suposi un cost extra adicional.
Una simple palstificadora d’oficina no pot oferir laminats i plastificats d’alta duració, a Palé tenim la maquinaria necessaria perquè les vostres cartes no durin pocs mesos i a sobre a un preu molt més econòmic que les plastificacions normals de petites copisteries.
Adreceu-vos als professionals per a resultats professionals i amb garanties.