Textes Legals | RGPD

Pàgina inicial / Textes Legals | RGPD
Textes Legals | RGPD2019-03-05T20:14:49+01:00

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa de protecció de dades europea, Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), l’informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’empresa Palé Paper s.l. amb el NIF: B17569419, telèfon 972301248, amb l’adreça física C/ Cavallers, 16 – 17200 Palafrugell (Girona), el correu electrònic: info@pale.net i el web: www.pale.net

En nom de Palé Paper s.l. tractem la informació que ens faciliteu per tal d’oferir el servei sol·licitat i guardarem les dades en un fitxer d’accés restringit i amb còpies de seguretat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de Palé Paper s.l. Amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones físiques i/o jurídiques que ens les ofereixen.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers, excepte

en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té el dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades, per tant té dret a accedir a les seves dades, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

————————————————————————————————–

Data de publicació de la darrera versió del Reglament General de Protecció de Dades: 28/1/2019

Powerman male enhancer Enalapril and erectile dysfunction Can hernia cause erectile dysfunction Urology erectile dysfunction treatment Can erectile dysfunction Elephant 9000 male enhancement Fix performance anxiety Alcoholism case study quizlet Herbal viagra walmart Chinese herb for impotence Nitric oxide and ed Male sex enhancement vitamin stack Male enhancement breakthrough cnn How hard is an erection Check if cin is empty Sexual health advisory group Cialis male enhancement price One night male enhancement pills Male enhancement raging lion Spinal erectile dysfunction