Cisalles, destructores de documents, guillotines, plastificadores, etiquetadores, impressores tèrmiques, ensobradores, plegadores, calculadores, comptadores de monedes i bitllets, verificadores de bitllets falsos, afiladores de llapis elèctriques, … La oficina actual, des del petit despatx de casa fins a un gran complex d’oficines, necessita d’aquests complements que ens fan la vida més fàcil, i ens estalvien temps i diners. Solucions diferents per a les diferents necessitats, per treballar eficientment i amb comoditat.
A Palé trobarà el que busca sigui quina sigui la mida del seu lloc de treball.Cisalles, destructores de documents, guillotines, plastificadores, etiquetadores, impressores tèrmiques, ensobradores, plegadores, calculadores, comptadores de monedes i bitllets, verificadores de bitllets falsos, afiladores de llapis elèctriques, … La oficina actual, des del petit despatx de casa fins a un gran complex d’oficines, necessita d’aquests complements que ens fan la vida més fàcil, i ens estalvien temps i diners. Solucions diferents per a les diferents necessitats, per treballar eficientment i amb comoditat.
A Palé trobarà el que busca sigui quina sigui la mida del seu lloc de treball.